Oferta

Oferujemy krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy:

  • cysternami izotermicznymi o pojemności 30 m³ produktów węglopochodnych, smołopochodnych oraz ropopochodnych, neutralnych, jak i towarów niebezpiecznych w klasach 3, 9 według ADR (smoły, paki, asfalty, oleje), w temperaturze do 250 st.C,
  • produktów chemicznych neutralnych i towarów niebezpiecznych w klasach 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 cysternami izolowanymi o pojemności 34 m3, w temperaturze do 120 st.C.